Spoločnosť Majestik s.r.o. vznikla v roku 2005 z dôvodu špecializácie
na určitý druh stavebných prác:

- hydroizolácie plochých striech, vegetačných striech, terás (obrátené strechy), izolácie spodných stavieb, retenčné nádrže, hnojiská
- kompletná výstavba budov, rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti.
- zatepľovanie objektov
- sanačné práce - hydroizolácie na báze kryštalizácie

Spoločnosť Majestik je podľa požiadaviek investora schopná zabezpečiť
vypracovanie projektovej dokumentácie, spracovanie rozpočtu,
poradenstvo a samozrejme aj samotnú realizáciu diela. Všetci pracovníci
firmy sú zaškolení na prevádzané práce či už sú to hydroizolácie alebo
práce komplexného zatepľovacieho systému. V súčasnosti sú realizované stavby po celom území SR, o ktorých sa viac dozviete v referenciách.