ČINNOSTI

- izolácie proti vode systémom Fatrafol, Alkorplan, Sika a iné.
- strechy
- novostavby
- rekonštrukcie starých striech
- jazierka
- terasy
- vegetačné strechy
- bazény
- hnojiská
- zvislé izolácie
- vodorovné izolácie proti zemnej vlhkosti

- stavby občianskej vybavenosti

- stavby administratívnych objektov

- stavby priemyselných objektov

- stavby rodinných domov

- špeciálne hydroizolácie na báze kryštalizácie - AKVATRON
sanácie zavlhnuého muriva na starých domoch alebo objektoch aplikáciou sanačných omietok alebo injektážou

- zateplovanie - certifikovaný dodávateľ montáže komplexného
zatepľovacieho systému

- spevnené plochy - kompletná realizácia pokládky zámkových dlažieb
vrátane výkopových prác a prípravy štrkového lôžka

- rekonštrukcie