Spoločnosť Majestik s.r.o. vznikla v roku 2005 z dôvodu špecializácie
na určitý druh stavebných prác:

– hydroizolácie plochých striech, vegetačných striech, terás (obrátené strechy)
– izolácie spodných stavieb, retenčné nádrže, hnojiská
– bazény a jazierka

Spoločnosť Majestik je podľa požiadaviek investora schopná zabezpečiť
vypracovanie projektovej dokumentácie, spracovanie rozpočtu,
poradenstvo a samozrejme aj samotnú realizáciu diela. Všetci pracovníci
firmy sú zaškolení na prevádzané práce. V súčasnosti sú realizované stavby po celom území SR, o ktorých sa viac dozviete v referenciách.