Fotodokumentácia z realizovaných stavieb hydroizolácií spodných stavieb

Základová doska Bratislava

Hydroizolácie dosky pod rodinný dom, Bratislava

Montážna jama Rajec

Hydroizolácia montážnej jamy fóliou Fatrafol 803, hr. 1,5 mm o výmere 392 m2, Rajec