Vďaka moderným technológiám sa v minulosti verejnosťou nie príliš obľúbené ploché strechy stávajú opäť jedným zo základných prvkov modernej architektúry.

Ponúkame Vám spoľahlivé riešenia s veľkou variabilitou prevedení:

Mechanicky kotvené a lepené strechy
– prevedenie vhodné hlavne u ľahkých strešných plášťov a rekonštrukciách pôvodných, väčšinou asfaltových striech, kde nie je vhodné položiť priťažovaciu vrstvu. Tento spôsob umožňuje vytvorenie spoľahlivej hydroizolácie pri minimálnom zaťažení konštrukcie do 3 kg/m2.

Zaštrkované strechy
– estetický spôsob vytvorenia priťažovacej vrstvy, ktorú tvorí zásyp z riečneho štrku. Štrkový zásyp poskytuje mechanickú ochranu fólie ako aj ochranu pred pôsobením UV žiarenia a predlžuje životnosť hydroizolácie.

Vegetačné strechy
– moderný, ekologicky aj esteticky preferovaný spôsob prevedenia plochej strechy pridáva nový rozmer jej funkčného využitia. Podľa typu a hrúbky vrstvy pre vegetáciu môžeme realizovať  extenzívnu, alebo intenzívnu strechu. Pre tento typ striech sú vhodné PVC fólie Fatrafol, ktoré majú tzv. FLL atest proti prerastaniu koreňov rastlín.

Pochôdzne strechy a terasy
– priamo na hydroizolačnú fóliu je možné položiť betónovú dlažbu alebo drevený rošt na plastových terčoch. Týmto spôsobom môžeme spojiť kvalitnú hydroizolácie striech a terás s ich širokým funkčným využitím.