Prevedenie hydroizolácie spodnej stavby a výber vhodného materiálu s dlhodobo preverenou kvalitou je pre spoľahlivosť a životnosť celej stavby kľúčové. Na rozdiel od strechy sú vrstvy hydroizolácie spodnej stavby po svojom dokončení neprístupné a preto veľmi ťažko opraviteľné. Zemné fólie je možné použiť na izoláciu objektu proti zemnej vlhkosti, ale aj tlakovej vode. Ponúkame i hydroizolácie špeciálnymi fóliami vhodnými ako izolácia proti rôznym chemickým látkam a špeciálne protiradónové bariéry.